Dataskydd

Dataskyddsdeklaration

 1. Information om insamling av personuppgifter och kontaktuppgifter för den ansvariga

1.1 Vi är glada över ditt besök på vår webbplats och tackar för ditt intresse. På följande sidor kommer vi att informera dig om hur dina personuppgifter hanteras när du använder vår webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter som kan användas för att identifiera dig personligen.

1.2 Den person som är ansvarig för databehandlingen på denna webbplats i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) är Farbod Puladchang, Nordkirchenweg 44, 48163 Münster, Tyskland, Tel.: 01734117553, E-post: support@companioncompass.com. Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra beslutar om ändamålen och medlen för behandling av personuppgifter.

 1. Datainsamling när du besöker vår webbplats

2.1 Om du endast använder vår webbplats i informationssyfte, det vill säga om du inte registrerar dig eller på annat sätt förser oss med information, samlar vi endast in data som din webbläsare överför till vår server (s.k. "Serverloggfiler"). När du går in på vår webbplats samlar vi in ​​följande data som är tekniskt nödvändiga för att vi ska kunna visa webbplatsen för dig:

 • Vår webbplats besökte
 • Datum och tid vid tidpunkten för åtkomst
 • Mängd data som skickas i byte
 • Källa/referens från vilken du kom till sidan
 • Använd webbläsare
 • Använt operativsystem
 • IP-adress som används (om tillämpligt): i anonymiserad form)

Bearbetningen sker i enlighet med art. 6 para. 1 lit. f GDPR baserat på vårt legitima intresse av att förbättra stabiliteten och funktionaliteten på vår webbplats. Uppgifterna kommer inte att vidarebefordras eller användas på annat sätt. Vi förbehåller oss dock rätten att i efterhand kontrollera serverloggfilerna om det finns konkreta indikationer på olaglig användning.

2.2 Denna webbplats används av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av personuppgifter och annat konfidentiellt innehåll (t.ex.b Beställningar eller förfrågningar till ansvarig) en SSL eller. TLS-kryptering. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom strängen "https://" och låssymbolen i din webbläsarfält.

 1. Hosting & Content Delivery Network Shopify

Vi använder följande leverantörs system för att vara värd för vår webbplats och visa sidinnehållet: Shopify International Limited, Victoria Buildings, 2nd floor, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ireland

Data överförs också till: Shopify Inc., 150 Elgin St, Ottawa, ON K2P 1L4, Kanada, Shopify Data Processing (USA) Inc., Shopify Payments (USA) Inc. eller Shopify (USA) Inc.

All data som samlas in på vår webbplats behandlas på leverantörens servrar. Vi har slutit ett avtal om orderhantering med leverantören som skyddar uppgifterna från våra webbplatsbesökare och förbjuder obehörigt utlämnande till tredje part.

För överföring av data till USA förlitar sig leverantören på standardavtalsklausuler från Europeiska kommissionen, vilka är avsedda att säkerställa efterlevnad av europeiska dataskyddsnivåer.

I fallet med dataöverföring till Kanada garanteras en adekvat dataskyddsnivå genom ett beslut om lämplighet från Europeiska kommissionen.

 1. Cookies

För att göra ditt besök på vår webbplats mer attraktivt och för att möjliggöra användningen av vissa funktioner använder vi så kallade cookies på olika sidor. Det här är små textfiler som lagras på din enhet. Vissa av de cookies vi använder raderas efter avslutad webbläsarsession, det vill säga efter att du stänger din webbläsare (så kallade cookies). sessionscookies). Andra cookies finns kvar på din enhet och gör det möjligt för oss eller våra partnerföretag (tredjepartscookies) att känna igen din webbläsare vid ditt nästa besök (beständiga cookies). Om cookies ställs in samlar och bearbetar de viss användarinformation såsom webbläsare och platsdata samt IP-adressvärden på individuell basis. Beständiga cookies raderas automatiskt efter en viss tidsperiod, vilket kan variera beroende på cookien.

Om personuppgifter även behandlas genom individuella cookies implementerade av oss, sker behandlingen i enlighet med art. 6 para. 1 lit. b GDPR antingen för att genomföra kontraktet eller i enlighet med art. 6 para. 1 lit. f GDPR för att skydda våra legitima intressen av bästa möjliga funktionalitet på webbplatsen samt en kundvänlig och effektiv design av sidbesöket.

Du kan ställa in din webbläsare så att du är informerad om inställningen av cookies och bestämma individuellt om du vill acceptera dem eller utesluta acceptans av cookies i vissa fall eller i allmänhet. Varje webbläsare skiljer sig åt i hur den hanterar cookieinställningar. Detta beskrivs i hjälpmenyn för varje webbläsare, som förklarar hur du kan ändra dina cookie-inställningar. Du hittar dessa för respektive webbläsare under följande länkar:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Observera att om du inte accepterar cookies kan funktionaliteten på vår webbplats vara begränsad.

 1. Kontakta oss

Om du kontaktar oss (t.ex. b via kontaktformulär eller e-post), samlas personuppgifter in. Vilka uppgifter som samlas in vid kontaktformulär framgår av respektive kontaktformulär. Dessa uppgifter används uteslutande för att svara på din förfrågan eller lagras och används för kontakt och tillhörande teknisk administration.

Den rättsliga grunden för att behandla uppgifterna är vårt berättigade intresse av att svara på din begäran i enlighet med Art. 6 para. 1 lit. f GDPR Om din kontakt syftar till att ingå ett avtal är den ytterligare rättsliga grunden för behandlingen art. 6 para. 1 lit. b GDPR Dina uppgifter kommer att raderas efter att din begäran har slutbehandlats så är fallet om det av omständigheterna framgår att ärendet i fråga är slutligt klarlagt och under förutsättning att det inte finns några lagliga lagringsskyldigheter som talar emot.

 1. Kommentarfunktion

Som en del av kommentarsfunktionen på denna webbplats sparas och publiceras, förutom din kommentar, information om när kommentaren skapades och namnet på kommentatorn du valde. Dessutom loggas och lagras din IP-adress. Denna IP-adress krävs av säkerhetsskäl och i händelse av att den berörda personen kränker tredje parts rättigheter eller lägger upp olagligt innehåll genom en kommentar. Vi behöver din e-postadress för att kontakta dig om en tredje part skulle klaga på att ditt publicerade innehåll är olagligt. Den rättsliga grunden för att lagra dina uppgifter är Art. 6 para. 1 lit. b och f GDPR. Vi förbehåller oss rätten att radera kommentarer om de kritiseras av tredje part som olagliga.

 1. Användning av kunddata för direktreklam 7.1 Registrera dig för vårt e-nyhetsbrev

Om du registrerar dig för vårt nyhetsbrev via e-post kommer vi regelbundet att skicka dig information om våra erbjudanden. Den enda obligatoriska informationen för att skicka nyhetsbrevet är din e-postadress. Tillhandahållandet av ytterligare uppgifter är frivilligt och tjänar till att adressera dig personligen. Vi använder det så kallade dubbelopt-in-förfarandet för att skicka nyhetsbrevet. Det innebär att vi endast skickar nyhetsbrevet via e-post om du uttryckligen har bekräftat att du vill ta emot nyhetsbrev. Vi kommer sedan att skicka ett bekräftelsemail till dig där vi ber dig bekräfta ditt samtycke till framtida leverans av nyhetsbrevet genom att klicka på motsvarande länk.

Genom att aktivera bekräftelselänken ger du oss ditt samtycke till att använda dina personuppgifter i enlighet med Art. 6 (1) punkt a GDPR. Om du registrerar dig för nyhetsbrevet kommer vi att lagra din IP-adress som angetts av din Internetleverantör (ISP) samt datum och tid för registrering för att spåra eventuellt missbruk av din e-postadress. De uppgifter vi samlar in när du registrerar dig för nyhetsbrevet används uteslutande i reklamsyfte via nyhetsbrevet. Du kan när som helst avregistrera dig från nyhetsbrevet genom att använda länken som finns i nyhetsbrevet eller skicka ett motsvarande meddelande till den ansvarig person som nämns i början. Efter avregistrering kommer din e-postadress omedelbart att raderas från vår distributionslista för nyhetsbrev, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till ytterligare användning av dina uppgifter eller vi förbehåller oss rätten att använda dina uppgifter mer omfattande, vilket är tillåtet enligt lag och om vilket vi informerar dig i detta uttalande.

7.2 Skicka nyhetsbrevet till befintliga kunder

Om du har gett oss din e-postadress när du köpte produkter, förbehåller vi oss rätten att regelbundet skicka e-post till dig med erbjudanden för produkter som liknar de du redan har köpt. Enligt 7 § mom. 3 i den tyska lagen mot illojal konkurrens kräver vi inget separat samtycke från dig. I detta sammanhang utförs databehandling uteslutande utifrån vårt berättigade intresse av personlig direktreklam i enlighet med art. 6 (1) punkt f GDPR. Om du från början har valt att inte använda din e-postadress för detta ändamål kommer vi inte att skicka e-post till dig. Du har rätt att när som helst invända mot framtida användning av din e-postadress för ovan nämnda reklamändamål genom att meddela den instans som nämns i början av detta dokument. I det här fallet behöver du bara betala överföringskostnaderna enligt grundtaxorna. Efter att ha mottagit din invändning kommer användningen av din e-postadress för reklamändamål att stoppas omedelbart.

7.3 Klaviyo

Våra nyhetsbrev skickas via denna leverantör: Klaviyo", 225 Franklin St, Boston, MA 02110, USA

Baserat på vårt berättigade intresse av effektiv och användarvänlig nyhetsbrevsmarknadsföring vidarebefordrar vi de uppgifter du lämnat vid registreringen av nyhetsbrevet i enlighet med art. 6 (1) punkt f GDPR till denna leverantör så att de kan skicka nyhetsbrevet å våra vägnar.

Med förbehåll för ditt uttryckliga samtycke i enlighet med art. 6 (1) punkt en GDPR, utför leverantören också en statistisk analys av framgången för nyhetsbrevskampanjer genom att använda webbsignaler eller spårningspixlar i de skickade e-postmeddelandena, som mäter öppningshastigheter och vissa interaktioner med nyhetsbrevets innehåll kan. Information om slutenheter (t.ex. b Tidpunkt för sidvisning, IP-adress, webbläsartyp och operativsystem) samlas in och analyseras, men kopplas inte till annan data.

Du kan återkalla ditt samtycke till nyhetsbrevsspårning när som helst i framtiden.

Vi har slutit ett orderhanteringsavtal med leverantören, som skyddar data från våra webbplatsbesökare och förbjuder att vidarebefordra dem till tredje part.

 1. Bearbetning av uppgifter i syfte att bearbeta order 8.1 Överföring av bildfiler för orderhantering via uppladdningsfunktionen

På vår hemsida erbjuder vi kunder möjligheten att beställa anpassning av produkter genom att skicka bildfiler via en uppladdningsfunktion. Den inskickade bilden fungerar som en mall för att anpassa den valda produkten.

Med hjälp av uppladdningsfunktionen på webbplatsen kan kunden överföra en eller flera bildfiler från minnet på enheten som används direkt till oss via automatiserad, krypterad dataöverföring. Vi samlar in, lagrar och använder filer som överförs på detta sätt uteslutande för att producera den individualiserade produkten som definieras i respektive tjänstebeskrivning på vår webbplats. Om de överförda bildfilerna vidarebefordras till särskilda tjänsteleverantörer för produktion och bearbetning av beställningen, kommer du uttryckligen att informeras i följande avsnitt. Det kommer inget ytterligare avslöjande. Om de överförda filerna eller de digitala motiven innehåller personuppgifter (särskilt bilder av identifierbara personer), kommer alla ovan nämnda behandlingar att utföras uteslutande i syfte att behandla din onlinebeställning i enlighet med Art. 6 (1) punkt b GDPR genomförd. Efter slutbehandling av beställningen raderas de överförda bildfilerna automatiskt och helt.

8.2 I den mån detta är nödvändigt för avtalsbehandling och betalningsändamål kommer de personuppgifter vi samlar in att behandlas i enlighet med art. 6 para. 1 lit. b GDPR vidarebefordras till det beställda transportföretaget och det beställda kreditinstitutet.

Om vi ​​är skyldiga dig uppdateringar för varor med digitala element eller för digitala produkter enligt ett relevant avtal, kommer kontaktuppgifterna du angav vid beställningen (namn, adress, e-postadress) att användas för att kontakta dig personligen på lämpligt sätt (t.ex. b per post eller e-post) om kommande uppdateringar inom den lagligt föreskrivna perioden som en del av vår juridiska skyldighet att tillhandahålla information i enlighet med art. 6 para. 1 lit. c GDPR. Dina kontaktuppgifter kommer att användas uteslutande i syfte att tillhandahålla information om uppdateringar som vi är skyldiga och kommer endast att behandlas av oss i den utsträckning som är nödvändig för relevant information.

För att behandla din beställning arbetar vi även med följande tjänsteleverantör(er), som stödjer oss helt eller delvis i genomförandet av ingångna avtal. Vissa personuppgifter kommer att överföras till dessa tjänsteleverantörer i enlighet med informationen nedan.

8.3 Vi samarbetar med externa fraktpartners för att uppfylla våra avtalsförpliktelser gentemot våra kunder. Vi vidarebefordrar ditt namn och leveransadress uteslutande i syfte att leverera varor till en fraktpartner som valts av oss, i enlighet med Art. 6 (1) punkt b GDPR

8.4 Användning av betaltjänstleverantörer

 • Amazon Pay

Online betalningsmetoder från följande leverantör är tillgängliga på denna webbplats: Amazon Payments Europe s.ca, 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg

Om du väljer en betalningsmetod från leverantören som du betalar för i förskott (t.ex. b Kreditkortsbetalning), dina betalningsuppgifter som lämnats under beställningsprocessen (inklusive namn, adress, bank- och betalkortsuppgifter, valuta och transaktionsnummer) samt information om innehållet i din beställning behandlas i enlighet med art. 6 para. 1 lit. b GDPR överförs till leverantören. I det här fallet kommer dina uppgifter endast att vidarebefordras till leverantören i syfte att behandla betalningen och endast i den utsträckning som är nödvändig.

 • Google Pay

Om du väljer betalningsmetoden "Google Pay" från Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"), kommer betalningsbehandlingen att utföras via "Google" Betala"-applikation på din mobila enhet som har minst Android 4.4 ("KitKat") och en NFC-funktion som stöds av ett betalkort som lagrats med Google Pay eller ett betalningssystem som har verifierats där (t.ex. b PayPal) kommer att debiteras. För att godkänna en betalning via Google Pay till ett belopp på mer än 25 € måste din mobila enhet tidigare ha aktiverats genom respektive verifieringsåtgärd (t.ex. b Ansiktsigenkänning, lösenord, fingeravtryck eller mönster) krävs. För att behandla betalningen kommer informationen du angav under beställningsprocessen att vidarebefordras till Google tillsammans med information om din beställning. Google överför sedan din betalningsinformation lagrad i Google Pay till den ursprungliga webbplatsen i form av ett unikt transaktionsnummer, som används för att verifiera en betalning. Det här transaktionsnumret innehåller ingen information om de faktiska betalningsuppgifterna för din betalningsmetod som lagras med Google Pay, utan skapas och överförs som en unikt giltig numerisk token. Alla transaktioner via Google Pay utförs uteslutande mellan användaren och den ursprungliga webbplatsen genom att debitera betalningsmetoden som lagras i Google Pay. Om personuppgifter behandlas i de beskrivna överföringarna sker behandlingen uteslutande i syfte att behandla betalningar enligt art. 6 para. 1 lit. b GDPR Google förbehåller sig också rätten att samla in, lagra och utvärdera viss transaktionsspecifik information för varje transaktion som görs via Google Pay. Detta inkluderar datum, tid och belopp för transaktionen, platsen och beskrivningen av handlaren, en beskrivning av de varor eller tjänster som köpts tillhandahålls av handlaren, fotografier som du bifogade transaktionen, namn och e-postadress till säljaren. och köparen eller avsändaren och mottagaren, vilken betalningsmetod som används, din beskrivning av anledningen till transaktionen och, i förekommande fall, erbjudandet kopplat till transaktionen. Enligt Google sker denna behandling uteslutande i enlighet med art. 6 para. 1 lit. f GDPR baserat på det legitima intresset av korrekt redovisning, verifiering av transaktionsdata och optimering och underhåll av funktionaliteten hos Google Pay-tjänsten. Google förbehåller sig också rätten att kombinera den behandlade transaktionsdatan med annan information som samlas in och lagras av Google när du använder andra Google-tjänster. Användarvillkoren för Google Pay finns här: https://payments.google.com/payments/apis-secure/u/0/get_legal_document?ldo=0&ldt=googlepaytos&ldl=en Mer information om dataskydd hos Google Pay finns på följande internetadress: https://payments.google.com/payments/apis-secure/get_legal_document?ldo=0&ldt=privacynotice&ldl=en

Paypal

Onlinebetalningsmetoder från följande leverantör är tillgängliga på denna webbplats: PayPal (Europe) S.arl et Cie, sid.CA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg

Om du väljer en betalningsmetod från leverantören där du betalar i förskott (t.ex. b Kreditkortsbetalning), dina betalningsuppgifter som lämnats under beställningsprocessen (inklusive namn, adress, bank- och betalkortsuppgifter, valuta och transaktionsnummer) samt information om innehållet i din beställning behandlas i enlighet med art. 6 (1) bokstav b GDPR vidarebefordras till leverantören. I det här fallet kommer dina uppgifter endast att vidarebefordras till leverantören i syfte att behandla betalningen och endast i den utsträckning som är nödvändig för detta ändamål.

Om du väljer en betalningsmetod från leverantören där leverantören gör betalningar i förskott, kommer du också att bli ombedd under beställningsprocessen att lämna vissa personuppgifter (förnamn och efternamn, gata, husnummer, postnummer, stad, födelsedatum, e-postadress, telefonnummer och i förekommande fall uppgifter om alternativa betalningsmedel).

För att skydda vårt berättigade intresse av att fastställa våra kunders kreditvärdighet, överför vi dessa uppgifter i syfte att kontrollera kreditvärdigheten i enlighet med Art. 6 (1) bokstav f GDPR till leverantören. Utifrån de personuppgifter du har lämnat samt andra uppgifter (såsom kundvagn, fakturabelopp, orderhistorik, betalningshistorik) kontrollerar leverantören om det betalningsalternativ du har valt kan beviljas betalningsmässigt och/eller risk för fallissemang.

Kreditupplysningen kan innehålla sannolikhetsvärden (så kallade poängvärden). I den mån poängvärden ingår i resultaten av kreditupplysningen, är de baserade på en vetenskapligt erkänd matematisk-statistisk procedur. Beräkningen av poängvärdena inkluderar bland annat adressdata.

Du kan när som helst invända mot denna behandling av dina uppgifter genom att skicka ett meddelande till oss eller leverantören. Leverantören kan dock fortfarande ha rätt att behandla dina personuppgifter om detta är nödvändigt för den avtalsenliga behandlingen av betalningar.