Ångerrätt

Avbokningsinstruktioner & avbokningsformulär

A. Avbokningsinstruktioner

Introduktion

Konsumenter, dvs.H Individer som i första hand agerar utanför sitt yrke, verksamhet, hantverk eller yrke har rätt att häva ett avtal på följande villkor:

Ångerrätt

Du har rätt att säga upp detta avtal inom fjorton dagar utan att ange någon anledning.

Ångerfristen slutar fjorton dagar efter den dag då du eller en av dig utsedd tredje part, annan än transportören och som du har angett, tar varorna i fysisk besittning.

För att utöva din ångerrätt måste du kontakta oss ( Farbod Puladchang, Nordkirchenweg 44, 48163 Münster, Tyskland, Tel.: 01734117553, e-post: support@fabosfinds.com) om ditt beslut att säga upp detta avtal genom ett tydligt uttalande (t.ex.b per post, fax eller e-post). Du kan använda det bifogade avbokningsformuläret, men detta är inte obligatoriskt.

Du kan också elektroniskt fylla i och skicka in modelluppsägningsformuläret eller ett annat tydligt uttalande på vår webbplats https://fabosfinds.com/pages/datenschutz. Om du använder det här alternativet kommer vi omedelbart att skicka dig en bekräftelse på mottagandet av en sådan uppsägning på ett varaktigt medium (t.ex.b via e-post).

För att uppfylla ångerfristen räcker det om du skickar ditt meddelande om ditt utnyttjande av ångerrätten innan ångerfristen går ut.

Effekter av avbokning

Om du säger upp det här avtalet kommer vi omedelbart att återbetala alla betalningar som vi fått från dig, inklusive leveranskostnader (förutom extra kostnader som uppstår om du har valt en annan leveransmetod än den billigaste standardleveransen som vi erbjuder och senast). än fjorton dagar efter den dag då vi informerades om ditt beslut att säga upp detta avtal. Vi kan dra av en återbetalning om varornas värdeförlust beror på hantering av dig som inte är nödvändig för att kontrollera varornas art, egenskaper och funktionalitet. Återbetalningen kommer att göras med samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, om inte annat uttryckligen överenskommits. I vilket fall som helst kommer du inte att ta på dig några avgifter till följd av återbetalningen. Vi kan vägra återbetalning tills vi har fått tillbaka varorna eller tills du har visat att du har skickat tillbaka varan, beroende på vilket som inträffar först.

Du måste returnera eller släppa varorna till oss omedelbart och i alla händelser senast fjorton dagar från den dag då du meddelar oss om uppsägningen av detta avtal. Tidsfristen är uppfylld om du skickar varorna innan fjortondagarsperioden har gått ut.

Du står för de direkta kostnaderna för att returnera varorna.

Du är endast ansvarig för eventuell värdeförlust på varan om denna värdeförlust beror på annan hantering än vad som är nödvändigt för att kontrollera varans art, egenskaper och funktionalitet.

Uteslutning och/eller för tidigt upphörande av ångerrätten

Ångerrätten gäller inte avtal om leverans av varor som är tillverkade enligt kundspecifikationer eller är tydligt anpassade efter personliga behov.

Ångerrätten upphör i förtid vid avtal om leverans av förseglade varor som av hälsoskydds- eller hygienskäl inte lämpar sig för retur om de har öppnats efter leverans.

Allmän information

  1. Var vänlig undvik att skada eller smutsa ner varorna. Om möjligt, returnera varorna i originalförpackningen med alla tillbehör och alla förpackningskomponenter. Använd skyddande ytterförpackning vid behov. Om du inte längre har originalförpackningen, använd lämplig förpackning som ger tillräckligt skydd mot eventuella transportskador.
  2. Snälla returnera inte varorna som fraktats.
  3. Observera att ovanstående allmänna information i avsnitt 1 och 2 inte utgör en förutsättning för att din ångerrätt effektivt ska kunna utövas.

B. Uppsägningsformulär

Om du vill avbryta detta avtal, fyll i och returnera detta formulär.

Farbod Puladchang Nordkirchenweg 44 48163 Münster Tyskland

E-post: support@fabosfinds.com

Jag/Vi () meddelar härmed att jag/vi () har accepterat mitt/vårt () kontrakt för köp av följande varor () / bestämmelsen Avbryt följande tjänst (*),Beställdes den () ____________ / mottogs den () __________________


Namn på konsument(er)


Konsumentens adress


Konsumentens/konsumenternas underskrift (endast för pappersavisering)


Datum

(*) Ta bort det som inte är tillämpligt